Zmiana decyzji w sprawie wydanych aktów w związku ze zmianą poziomu wykształcenia