Rejestracja stowarzyszeń zwykłych – stowarzyszenia nie posiadające osobowości prawnej