Decyzja o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Powiat Niżański