Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej