Z A P R O S Z E N I E do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej