OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej