Informacja z obrad nadzwyczajnej XIX Sesji Rady Powiatu Niżańskiego